Proces- en adviespraktijk

Algemeen

BIC voert een bloeiende proces- en adviespraktijk, in de verhouding van veertig procent advieswerk en zestig procent procedures bij rechtbank en hof, in de vorm van o.a. kort geding- en bodemprocedures en appelzaken. BIC adviseert en procedeert hoofdzakelijk op de rechtsgebieden Arbeidsrecht, ICT-recht en Verbintenissenrecht en daarbinnen o.a. op de volgende onderwerpen/deelgebieden:

• aanbestedingen;
• aansprakelijkheid;
• algemene voorwaarden;
• arbeidsovereenkomsten (opstellen, beoordelen en actualiseren van arbeidscontracten en bijzondere bedingen zoals, wijzigingsbeding, geheimhoudingsbeding, concurrentie – relatie beding);
• auteursrecht;
• contracten/overeenkomsten (nakoming);
• cloud computing;
• detacheringsovereenkomsten (concurrentiebeding);
• domeinnaamgeschillen;
• escrow;
• factuur-geschillen;
• handelsnaamgeschillen;
• hosting;
• ICT-geschillen;
• Onderhoud;
• Ontslag/ontbinding;
• onverschuldigde betalingen;
• opzegtermijnen;
• outsourcing;
• phishing;
• projecten;
• raam – en deelovereenkomsten op het gebied van inhuur;
• SaaS;
• Service Level Agreements (SLA);
• Verklaring Arbeids Relatie (VAR);
• zelfstandigheid versus gezagsverhouding.

Wat kunnen wij U bieden

Bij de term advocaat maken velen de associatie met de rechtszaal, hetgeen op zich begrijpelijk is. Er gaat echter in veel gevallen een heel traject aan vooraf, danwel komt het nooit tot een rechtszaak, doordat er direct in het begin al een passend- en goed advies wordt gegeven en de overeenkomst voor alle partijen duidelijk is. Wij hebben veel ervaring met het uitonderhandelen, opstellen en beoordelen van de bovengenoemde zaken. Maar daarnaast hebben wij uiteraard ruimschoots kennis- en ervaring in het procederen op het gebied van de bovengenoemde rechts- en deelgebieden. Indien u in een conflict bent terechtgekomen is het belangrijk u zich tijdig juridisch te laten bijstaan en niet te wachten tot het laatste moment, in welke fase slechts ‘damage-control’ rest.

Hoe

In het geval wij nog niet voor U werken kunt U te allen tijde uiteraard zelf het contact met ons zoeken en kunt U geheel vrijblijvend een orienterend gesprek met ons aangaan. Neem contact op met ons kantoor en informeer naar de mogelijkheden.