Maatwerk

Algemeen

Iedere (klant)situatie is vaak weer uniek, in die zin dat er altijd wel aspecten zijn, die het tot maatwerk maken. BIC biedt de mogelijkheid contracten op maat samen te stellen, waarbij Uw wensen- en doelstellingen het uitgangspunt zijn, uiteraard wel alles binnen het kader dat de wet ons biedt. Maatwerk vraagt om een specialist op het gebied van verbintenissenrecht, een specialist die weet welke punten en komma’s probleemloos gezet kunnen worden en welke niet. Een partij zoals BIC die ook een juiste, efficiente en pragmatische balans kan maken tussen de afweging van commerciele- en juridische belangen, zonder bijvoorbeeld afbreuk te doen aan een solide juridische dekking. Maatwerk en waar mogelijk toch gebruikmakend van standaard componenten/modules.

Hetgeen wij in de praktijk nog al eens zien, is dat klanten de (contract)voorwaarden van leveranciers accepteren, vanwege het feit dat het makkelijk is en men zelf geen eigen inkoopvoorwaarden heeft. Die voorwaarden zijn over het algemeen leveranciervriendelijk en niet klantvriendelijk, met alle mogelijke gevolgen van dien. We herkennen allemaal wel die situatie, waarbij in geval van een een kleine aankoop stad- en land wordt afgelopen, in het kader van de juiste koop van een product. En indien het gaat om een grote uitgave men zonder al te veel prijsvergelijking wel heel snel en gemakkelijk overgaat tot aankoop.

Wees dus gerust kritisch, waar het gaat om voorwaarden en contractbepalingen. En start ook niet voordat er een volledig contract is. Het gebeurt helaas met enige regelmaat dat de werkzaamheden toch reeds van start zijn gegaan, bijvoorbeeld op basis van slechts een intentieverklaring of een ondertekende offerte. En denk ook even aan het feit dat het niet in elk stadium is toegestaan om onderhandelingen af te breken. En voorzie een overeenkomst van een considerans, zodat mocht het toch tot een procedure komen, de desbetreffende rechter niet alleen afhankelijk is van de taalkundige uitleg van de overeenkomst, maar ook op basis van de considerans weet wat de voorgeschiedenis is geweest en welk doel partijen voor ogen hadden (lees hoe deze de overeenkomst op zijn merites moet beoordelen).En ‘last but not least’ voorzie een overeenkomst van mijlpalen, op basis waarvan het goed mogelijk is om op te leveren diensten/werkzaamheden/producten (tussentijds) te monitoren en evalueren, zodat . het tijdig aanspreken van de wederpartij op het niet nakomen van afspraken, mogelijk is.

Wat kunnen wij U bieden

BIC kan U bijstaan in maatwerktrajecten door vroegtijdig met U mee te lopen in een (commercieel) traject, op het moment dat de onderhandelingen nog lopen en/of gevoerd moeten worden. Op deze wijze kan zij U nog wijzen op van toepassing zijnde wet- en regelgeving, verbeteringen aanbrengen en uiteraard (onnodige) risico’s voorkomen. Zeker in de hedendaagse (kennis)economie die Nederland door de decennia heen toch geworden is, is het belangrijk om U met raad en daad bij te laten staan, ook in een fase waarin U niet (nog) niet direct denkt aan een advocaat. Het voordeel van deze werkwijze is ook, dat de uiteindelijke overeenkomst ook die afspraken- en gegevens bevat, die in de pre-contractuele en commerciele fase (alles is mogelijk) allemaal zijn toegezegd door de desbetreffende partij. Het standaard zinnetje in de overeenkomst (en terecht); ‘ ……….dit contract vervangt alle eerdere mondelingen en schriftelijke toezeggingen …….’  Heeft U allemaal wel een keer voorbij zien komen en doet alle pre-contractuele toezeggingen weer teniet.Door het opnemen van bepaalde pre-contractuele commerciele stukken als bijlagen op de overeenkomst en/of het benoemen van heldere en niets te raden overlatende test- en acceptatie criteria in de overeenkomst, krijgt die overeenkomst ook de status die U nodig heeft in geval van.

Hoe

In het geval wij nog niet voor U werken kunt U te allen tijde uiteraard zelf het contact met ons zoeken en kunt U vrijblijvend een orienterend gesprek met ons aangaan, zodat wij iets meer te weten over Uw core-business en U iets meer over ons te weten komt. En zo te zien of wij mogelijk iets voor elkaar in de toekomst kunnen betekenen. Dit kan bij ons op kantoor, maar uiteraard komen wij ook graag naar U toe, zodat wij gelijk een beeld krijgen bij Uw specifieke bedrijfsproces.