Juridische Quickscan

Algemeen

Ondernemen betekent risico’s nemen, dat is een gegeven van alle tijden. Echter door de decennia heen en in de hedendaagse economie,  is het financiële risico wel steeds groter geworden voor ondernemingen dan voorheen. Dit doordat de investeringen in Research & Development in bepaalde (technologische) branches enorm zijn. Het is dan dus zaak, als organisatie  om deze risico’s te minimaliseren en derhalve zo klein mogelijk te houden. Met de nadruk op houden. Want wet- en regelgeving staat immers niet stil en is voortdurend aan verandering onderhevig. In de praktijk zien wij regelmatig dat bedrijven wel contracten op hebben laten stellen (vaak al vele jaren geleden), maar dat voorts diezelfde contracten (van jaren geleden) in diezelfde vorm, jaar in jaar uit gebruikt blijven worden. Waar wij daarnaast, met helaas toch wel enige regelmaat, mee geconfronteerd worden, zijn contracten van partijen, die op basis van zogenaamde ’plak- en knipwerk’ in elkaar zijn gezet. Over het algemeen makkelijk herkenbaar aan het feit, dat voor hetzelfde onderwerp verschillende synoniemen worden gebruikt. Dit gebeurt vaak met als uitgangspunt dat er kosten bespaard kunnen worden en dan ook nog eens door partijen, die op andere ‘fronten’ binnen het bedrijf, met het grootste gemak, wel enorme investeringen plegen te doen. Wij hoeven U uiteraard niet te vertellen dat deze laatste situatie uiterst gevaarlijk is en negen van de tien keer, alleen maar juist het tegenovergstelde- en kostenverhogende effect met zich meebrengt.  En zelfs kan leiden tot een faillissement van het desbetreffende bedrijf, i.g.v. van een geschil. Dit  doordat er een in te laat stadium alsnog een advocaat ingeschakeld dient te worden, die in het gunstigste geval alleen nog maar aan ‘damagecontrol’ kan doen. Het laatste is dus een voorbeeld van een vorm van het nemen van risico’s, die volstrekt onnodig is en ook makkelijk voorkomen kan worden.

Wat kunnen wij U bieden

BIC kan periodiek Uw contracten op basis van een ‘quick scan’ doornemen en beoordelen, op actualiteit in relatie tot de dan van toepassing zijnde wet- en regelgeving en uiteraard op (onnodige) risico’s en/of verbeterpunten. Of dit nu contracten van U zelf zijn, of de contracten die U op ad-hoc basis voorgelegd krijgt van Uw klanten- en/of leveranciers, waar het gaat om te sluiten overeenkomsten, in het kader van Uw core-business. Zeker in de hedendaagse economie, waarbij het vaak gebeurt dat  partijen alleen producten- en/of kennis toevoegen aan een in te kopen product en/of dienst (de zogenaamde toegevoegde waarde). Maar omdat mensen vandaag de dag (gelukkig) in veel gevallen nog steeds onmisbaar zijn en door hun kennis- en kunde van grote toegevoegde waarde zijn voor een bedrijf, beoordelen wij uiteraard ook arbeidsovereenkomsten en de in het kader van flexibiliteit veel gebruikte detacheringsovereenkomsten / overeenkomsten van opdracht. En er worden ondanks de oprukkende virtuele economie, uiteraard nog steeds bedrijfspanden gehuurd en verhuurd, dus ook huurovereenkomsten vallen binnen het scala van overeenkomsten waar wij naar kunnen kijken.

Zaken waar wij bij dit soort overeenkomsten o.a. zoal op letten zijn:

 • dekt de spreekwoordelijk vlag de lading (considerans);
 • tekeningsbevoegdheid;
 • met wie doet U eigenlijk zaken of denkt U zaken te doen (kvk-inschrijving);
 • het spiegelen van in- en verkoopvoorwaarden;
 • procedures rondom afhandeling van contracten;
 • borgstellingen;
 • nietigheid/vernietigbaarheid;
 • eigendomsvoorbehoud;
 • toepassing- inhoud en wijze van verstrekking van de gehanteerde algemene voorwaarden;
 • (keten)aansprakelijkheid;
 • concurrentie- en relatiebeding;
 • pre employment screening;
 • VAR-problematiek (o.a. zelfstandigheid versus gezagsverhouding);
 • wijzigingsbeding;
 • procedures rondom functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • looptijden – en opzegtermijnen;
 • mogelijkheden tot tussentijdse opzegging;
 • juiste balans/afweging tussen commerciele- en juridische aspecten.

En mocht het dan toch, ondanks alle goede voorzorgen, tot een procedure komen met een werknemer, leverancier, huurder of verhuuder, dan kunnen wij U ook daarin zelf als procesadvocaat bijstaan. Met als bijkomend voordeel dat wij exact op de hoogte zijn van uw specifieke situatie en er voor U geen dubbele kosten zijn, in de vorm van inleestijd en/of overdracht van werkzaamheden.

Hoe

In het geval wij nog niet voor U werken kunt U te allen tijde uiteraard zelf het contact met ons zoeken en kunt U ons bijvoorbeeld per e-mail de desbetreffende contracten toesturen, voorzien van een (telefonische toelichting), waarna wij deze contracten beoordelen en U snel voorzien van een terugkoppeling. Werken wij al voor U dan kunnen wij daarnaast jaarlijks de desbetreffende contracten tegen het licht houden, in relatie tot  actualiteit en jurisprudentie.