Diensten

BIC is een kantoor dat in 1998 is opgericht door mr. Patrick Paul Bergers (advocaat). In eerste instantie vanuit een specifieke behoefte in de markt naar specialistische kennis op het snijvlak van ICT en recht. Later is dit rechtsgebied binnen BIC verbreed, met twee andere rechtsgebieden zijnde verbintenissenrecht (contractenrecht) en arbeidsrecht. Dit gedreven vanuit een klantbehoefte, deze rechtsgebieden brancheoverstijgend zijn en daarnaast complementair zijn aan het ICT-recht.

Meer weten?