BIC/Rechtsgebieden

Historie

BIC is een kantoor dat in 1998 is opgericht door mr. Patrick Paul Bergers (advocaat). In eerste instantie vanuit een specifieke behoefte in de markt naar specialistische kennis op het snijvlak van ICT en recht. Later is dit rechtsgebied binnen BIC verbreed, met twee andere rechtsgebieden zijnde verbintenissenrecht (contractenrecht) en arbeidsrecht. Dit gedreven vanuit een klantbehoefte, deze rechtsgebieden brancheoverstijgend zijn en daarnaast complementair zijn aan het ICT-recht.

In 2008 vierde BIC haar tienjarig bestaan en in 2009 werd Bergers beëdigd als advocaat door de Rechtbank in Rotterdam. Bergers is vanaf 1983 tot 2008 ruim vijfentwintig jaar werkzaam- en actief geweest in de ICT, waarvan de laatste tien jaar als commercieel jurist in de ICT-dienstverlening. Juristen zijn door de bank genomen ware ‘digibeten’ die wars zijn van techniek/ICT m.a.g. dat de combinatie van deze twee kennisgebieden verenigd in één en dezelfde persoon, maakt dat Bergers waardevol is. Enerzijds doordat hij een waardig gesprekspartner- en klankbord is en anderzijds doordat hij door zijn kennis de kosten beperkt kan houden voor de opdrachtgever. In 1993 is hij gestart met de deeltijdstudie Nederlands Recht aan de Erasmus universiteit te Rotterdam, omdat hij destijds reeds het belang onderkende van de raakvlakken tussen ICT en Recht. In 1999 rondde hij zijn studie af. De combinatie van zijn werk- en levenservaring, zijn juridische kennis op de bovengenoemde rechtsgebieden en zijn pragmatische (Rotterdamse)- en directe aanpak, spreekt veel cliënten in het bijzonder aan. Hij heeft de laatste tien jaar vele ICT-dienstverleners en hun eindklanten bijgestaan op nagenoeg alle gebieden die deze branche met zich meebrengt. Zoals eerder gesteld, het toenemen van het aantal procedures leidde er toe dat Bergers in 2009 werd beëdigd als advocaat door de Rechtbank in Rotterdam, zodat hij zijn klanten het volledige traject van schikking tot gerechtelijke procedure van het begin tot het einde persoonlijk kan aanbieden.

Het heden

Vandaag de dag beweegt BIC zich op alle drie bovengenoemde rechtsgebieden. Dit gebeurt in de praktijk op verschillende manieren en vormen. BIC schuwt niet om te procederen, adviseert in het maken van contracten en het begeleiden van onderhandelingen en geschillen over o.a. de onderstaande zaken:

 • aanbestedingen (RFI/RFP);
 • aanschaf hardware en software, turn-key overeenkomsten;
 • aansprakelijkheid mislukte automatiseringsprojecten;
 • algemene leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden;
 • alternatieven voor nakoming kontrakt;
 • arbeidsovereenkomsten
 • auteursrecht;
 • automatiserings- of ICT-contracten;
 • detachering;
 • escrow;
 • geheimhoudingsovereenkomsten (non-disclosure agreements);
 • geschillenbeslechting;
 • hosting (SaaS/ASP/Cloud computing);
 • huurcontracten;
 • koopovereenkomsten;
 • licentie-overeenkomsten;
 • (maatwerk)software;
 • managementovereenkomsten;
 • onderhoudscontracten;
 • ontslag (kantonrechter en/of UWV);
 • outsourcing;
 • privacy;
 • projecten;
 • raam- en deelovereenkomsten zowel in- als verkoop;
 • reorganisatie en sociaal plan;
 • samenwerkingsovereenkomsten;
 • Service Level Agreement (SLA);
 • softwarelicenties en algemene (licentie-)voorwaarden;
 • telecommunicatie.

U kunt onder andere door ons worden bijgestaan in situaties (waar)bij aan de orde is:

 • aansprakelijkheid bij veroorzaakte schade en schadevergoeding;
 • bescherming van intellectueel eigendom;
 • een geschil tussen werknemer en werkgever en vice versa;
 • een partij een overeenkomst niet nakomt (wanprestatie);
 • een incasso-procedure.
 • een UWV procedure;
 • het aanspreken van leveranciers en derden;
 • het aanspreken van partijen op onrechtmatige publicaties;
 • het beschermen van privacy en gegevens;
 • het bijstaan in onderhandelingen in allerlei stadia;
 • het doorlichten van overeenkomsten;
 • het geven van advies;
 • het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden;
 • het opstellen en beoordelen van overeenkomsten op diverse rechtsgebieden;
 • het opstellen en/of scannen van contracten;
 • het procederen bij de rechtbank of hof;
 • onderhandelingen met werknemers over de afwikkeling van een dienstverband;
 • ontslag gedreven door bedrijfseconomische omstandigheden;
 • onverschuldigde betaling;
 • schade die u lijdt door toedoen van een ander.

Advies

Bij de term advocaat maken velen de associatie met de rechtszaal, hetgeen op zich begrijpelijk is. Er gaat echter een traject aan vooraf, dan wel komt het nooit tot een rechtszaak, doordat er direct in het begin al een passend- en goed advies wordt gegeven en de overeenkomst voor alle partijen duidelijk is. Wij hebben veel ervaring met het uitonderhandelen, opstellen en beoordelen van de bovengenoemde zaken.
Maar daarnaast hebben wij uiteraard ruime kennis en ervaring in het procederen op de bovengenoemde gebieden. Indien u in een conflict bent terechtgekomen is het belangrijk u zich tijdig juridisch te laten bijstaan en niet te wachten tot het laatste moment, in welke fase slechts ‘damage-control’ rest.

Afspraak

BIC is gevestigd in de Randstad, vlakbij o.a. Dordrecht, te weten in Rotterdam in het centrum van de stad, in nabijheid van de rechtbank. Maak vrijblijvend een afspraak.

Recente publicaties