Beoordelingscriteria freelancer ZZP-er Belastingdienst

Handboek beoordeling arbeidsrelaties freelancer / ZZP-er

LinkedIn juli 2024

Werkinstructies Belastingdienst voor beoordeling zelfstandigheid freelancer / ZZP-er

Afgelopen maand (op 26 juni 2024) heeft het Ministerie van Financiën in het kader van een Woo verzoek (Wet open overheid) van 16 augustus 2023 informatie openbaar gemaakt, in de vorm van gedetailleerde werkinstructies versie 2.0 van april 2023  hoe medewerkers van de Belastingdienst geacht worden de zelfstandigheid van freelancers beoordelen tijdens een bedrijfsbezoek en boekenonderzoek. Inclusief invulformulier beoordelingsformulier arbeidsrelatie en te sturen voorbeeld brieven.

Veel van de criteria waren al bekend, maar toch leveren de instructies een interessante kijk op in de keuken van de Belastingdienst. In de instructies wordt eerst een chronologisch historisch overzicht gegeven van de wetgeving door de tijd heen, van 2014 tot 2023, zodat de Belastingdienst medewerker de nodige context meekrijgt.

Inbedding van werk freelancer en ondernemerschap freelancer

De inbedding van het werk van de ingehuurde werkende in de organisatie van de inlener en de vraag of de werkende zich als ondernemer gedraagt c.q. kan gedragen, worden uitgelicht door de Belastingdienst. Gekeken wordt of het zelfde werk wordt uitgevoerd samen met- en door de werknemers van de inlener, waar het werk wordt uitgevoerd, de  wijze waarop het werk wordt uitgevoerd en op welke tijdstippen het wordt uitgevoerd en of er een eindverantwoordelijke is die werkzaam is bij de inlener.

Waar kijkt de Belastingdienst naar als het gaat om werkgeversgezag?

De Belastingdienst gaat o.a. op zoek naar bepalingen in de schriftelijke overeenkomst tussen partijen die duiden op gezag (zoals instructierechten van de inlener). Evenals de verplichting van de werkende om het gezag op te volgen.

Waarom wordt de freelancer ingehuurd en voor welke duur?

Ook kijkt de Belastingdienst naar de reden waarom er wordt ingehuurd. Men ken hierin standaard drie mogelijkheden:

  1. Is er sprake van een flexibele schil die pieken in het werk moet opvangen?
  2. Is er sprake van specifieke deskundigheid?
  3. Is er een duidelijk onderscheid tussen het werk van de freelancer en de eigen medewerkers?

Voorts genieten ex-werknemers die weer worden ingehuurd als freelancer speciale belangstelling van de Belastingdienst.

M.b.t. de duur kent de Belastingdienst de volgende ‘smaken’:

  1. Voor bepaalde tijd;
  2. Voor onbepaalde tijd;
  3. Kort;
  4. Lang;
  5. Repeterend.

Veel van de voornoemde aspecten waren uiteraard al bekend, en zijn aan de ene kant een zwart op wit bevestiging daarvan. Aan de andere kant is het toch ‘confronterend’ om e.e.a. nu zo expliciet uitgeschreven en uitgekauwd te zien, in de vorm, van de werkinstructies in kwestie.

Zoals bekend stopt het huidige handhavingsmoratorium op 1 januari 2025 en gaat de Belastingdienst weer over tot handhaving. Feit is wel dat ook de Belastingdienst last heeft van de al tijden aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en zij de komende jaren op zoek moet naar 12.000 nieuwe medewerkers. Dus de vraag is of men werkelijk in staat zal zijn, om in de praktijk handen en voeten te geven aan het voornemen om te gaan handhaven. Maar indien u problemen wil voorkomen, dat heeft u nu alle handvatten om dat te doen, in de vorm van de gedetailleerde werkinstructies Belastingdienst.

Wordt u geconfronteerd met een aanzegging van een controle of heeft u desondanks behoefte aan advies op bovenstaand gebied, dan weet u ons te vinden.