Juridische basis grondslag Corona vaccinatie certificaat paspoort

Mag iedereen zo maar vragen om vaccinatiebewijs?

Mei 2021

Op dit moment nadert de zomervakantie en wil iedereen deze zomer naar hartenlust vakantie kunnen vieren op de wijze zoals dat voor de Corona pandemie zo gewoon was.

Zoals we allemaal in de media kunnen volgen wordt er achter de schermen hard gewerkt, aan een zogenaamd Corona paspoort, dat universeel is in i.i.g. Europa en de spreekwoordelijke deur open moet laten gaan naar alle vakantiebestemmingen. Dit om te voorkomen, dat ieder land zijn eigen toegangsbewijs in het leven roept.

Juridische grondslag

De Europese Commissie heeft in voornoemd kader op 17 maart jl het zogenaamde ‘digitaal groen certificaat’ (DCC) voorgesteld. Het is de bedoeling dat deze verordening op 21 juni 2021 (komende maand dus al) van kracht wordt. Op grond van die verordening worden alle lidstaten verplicht tot der uitgifte en erkenning van een vaccinatie certificaat ter bevordering van het vrije verkeer van personen binnen de EU tijdens de Covid 19 pandemie.

Op 14 april jl is er in Europees verband overeenstemming bereikt m.b.t. de vorm van het certificaat (QR-code), dan wel digitaal dan wel op papier.

Wie mag er om vragen?

Wie mag er nu om vragen en moet je daaraan gehoor geven? Op grond van de huidige wetgeving mogen instellingen en bedrijven een vaccinatiebewijs verplicht stellen voor de toegang tot diensten en voorzieningen. De inzet van vaccinatiebewijzen mag echter geen ongerechtvaardigde inbreuk zijn op de grondrechten van mensen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de inzet van vaccinatiebewijzen conflicteert met het discriminatieverbod, de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) en de privacywetgeving (AVG). Om dit te kunnen beoordelen, moeten private partijen voor ze overgaan tot het vragen van een vaccinatiebewijs, altijd een ethisch-juridische afweging maken. Voor deze afweging heeft de commissie van de gezondheidsraad een kader opgesteld. Zo moeten vaccinatiebewijzen bijvoorbeeld een gerechtvaardigd doel hebben, en noodzakelijk en proportioneel zijn. Bij onaanvaardbare inbreuken op de individuele rechten mag van de overheid verwacht worden dat zij ingrijpt.

Europa

In principe mogen de diverse landen zelf beslissen wie wel of niet naar binnen mag, maar de kans is groot dat veel Europese lidstaten de grenzen zullen openstellen, maar  tegelijkertijd wel het vaccinatiebewijs verplicht zullen stellen. Economische belangen zullen hierbij een grote rol spelen.

Wie graag van de zomer op vakantie wil, naar het zonnige Zuiden, zal er dus aan moeten geloven en op grond van de Europese verordening mag men aan de grens vragen om een vaccinatiebewijs. Nu er alleen nog maar op vertrouwen, dat alle landen de technische voorbereidingen ook tijdig in stelling kunnen brengen, om het bewijs in kwestie te kunnen lezen, digitaal of op papier. De desbetreffende ministers of staatsecretarissen met toerisme in hun portefeuille in ieder land, zullen die druk wel zetten.

U weet weer even waar u aan toe bent.